Украіна
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ДРУКОВАНІ ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ
(Наукова діяльність кафедри)


   
  Наукові видання, монографії.

У даному розділі наведені посилання на окремі наукові видання та монографії, які, на думку кафедри, мають викликати найбільшу зацікаленіть в наукових колах.
 1. В.В. Васильев, Л.А. Симак Математическое и компьютерное моделирование процессов и систем с применением системы MATLAB / FEMLAB /. В.В.Васильев, Л.А.Симак, Ю.Е.Гребенович , НАН Украины, ISBN 978-966-02-4385-9, 2010. – 80 с.

 2. Зеленков О.А. Синеглазов В.М. Бортовые системы автоматического управления. Оценка надежности по результатам испытаний: Монографія: -К.: НАУ, 2010, -272с.

 3. Зеленков О.А. Синеглазов В.М. Бортовые системы автоматического управления. Оценка точности по результатам испытаний: Монографія: -К.: НАУ, 2009 , -264с.

 4. В.В. Васильев, Л.А. Симак Дробное исчисление и аппроксимационные методы в модели- ровании динамических систем. Научное издание / Киев, НАН Украины, 2008. — 256 с. ISBN 978-966-02-4384-2
    (формат .pdf)


   
  Авторські свідотства та патенти

У зв'язку з великим обсягом матеріалу в даному розділі представлені тільки патенти і заявки на винаходи, що отримані починаючи з 2007р. Більш детальну інформацію дивиться на персональних сторінках співробітників кафедри.

Авторські свідотства та патенти
 1. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П., Власюк І.І. Пристрій управління сукупністю малопотужних вітроенергетичних установок та сонячних батарей // Патент України № 65015, 2012

 2. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П., Власюк І.І. Пристрій підвищення ефективності рекуперативного гальмування в електромобілях // Патент України № 65006, 2012

 3. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П., Власюк І.І. Комбінована вітроенергетична установка підвищеної ефективності // Патент України № 64838, 2012

 4. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П., Власюк І.І. Пристрій електрогенератора вітроенергетичної установки // Патент України № 70609, 2012

 5. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Зубченко О.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Молчанов О.В, Власюк І.І. Пристрій для отримання електричної енергії від механічних коливань // Патент України № 65007, 2012

 6. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Дмитренко Б.І., Сидоренко К.М., Голік А.П., Власюк І.І., Калмикова Л.М. Пристрій підвищення ефективності використання систем сонячних батарей // Патент України № 69628, 2012

 7. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П., Квач Ю.М., Власюк І.І. Пристрій для зменшення втрат електроенергії на освітлення // Патент України № 54384, 2010

 8. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Маринич Т.О., Власюк І.І., Євстропов А.А. Пристрій для оптимального використання сонячних батарей // Патент України № 54441, 2010

 9. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П., Галяс І.Г., Власюк І.І. Пристрій для зменшення тертя і зносу підшипників у вітроенергетичній установці // Патент України № 54383, 2010

 10. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Сидоренко К.М., Голік А.П., Власюк І.І. Пристрій технічної діагностики на відстані для комплексів малопотужних вітроенергетичних установок // Патент України № 52030, 2010

 11. Зеленков О. А., Голик А.П. Пристрій виявлення та локалізації відмов резервованої технічної системи // Патент України №46780, 2010

 12. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С. Пристрій вимірювання швидкості та визначення напрямку вітру та відстані // Патент України № 44823, 2009

 13. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С. Захарчевська І.К., Сидоренко К.М., Голік А.П. Протягова вітроенергетична установка // Патент України №46449, 2009

 14. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С. Спосіб оперативного управління комбінованою системою використання енергії малопотужних вітрів та сонячного випромінювання. // Патент України № 45474, 2009

 15. Васильєв В.В. Патент України № 37815. Імітатор електродотримача дугового тренажера зварювальника / Васильєв В.В., Баранов О.І., Левіна Г.І. – Заявл. 01.07.2008, № u 200808656; Опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23; МПК G09В 9/00.

 16. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С. Газовий лічильник // Патент України № 31720, 2008

 17. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С. Міні-гідроелектростанція // Патент України № 31721, 2008

 18. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С. Пристрій концентрації енергії слабких вітрів // Патент України № 31719, 2008

 19. Зеленков О. А., Синєглазов В.М., Соченко П.С., Голік А.П. Вітроенергетична установка // Патент України UA № 22264, 2007

 20. Зеленков О. А., Синєглазов В.М.,Соченко П.С., Голік А.П. Система пожежно-охоронної сигналізації // Патент України UA № 22263, 2007

 21. Зеленков О. А., Синєглазов В.М.,Соченко П.С., Голік А.П. Освітлювальна установка // Патент України UA № 22265, 2007


   
  Статті та доповіді з окремих тематик

У зв'язку з великим обсягом матеріалу в даному розділі представлені тільки cтатті та доповіді по окремих тематиках, що надруковані починаючи з 2009р. Більш детальну інформацію дивиться на персональних сторінках співробітників кафедри.

Статті і доповіді по окремих тематик
 1. Васильев В.В. Операционные аналоги интегро-дифференциальных операторов переменного дробного порядка в методе S-преобразований / А.В.Васильев, В.В.Васильев, Л.А.Симак // Матеріали ХІ Міжнародної конференції «Авіа-2013», 21023 травня 2013 р., т.4.- С.23.9-23.12.

 2. Е.В.Киркач Операционные методы моделирования нелинейных динамических систем целого и дробного порядков / В.В.Васильев, Е.В.Киркач // Информационные и телекоммуникационные технологии, 2013, № 18. – С.63-69.

 3. Зеленков О.А., Голик А.П. Алгоритм оценки точности приземления самолета на этапе эксплуатационного контроля. // Електроніка та системи управління. К.: НАУ, 2013. - №

 4. Васильев В.В. Полиномиальная аппроксимация сигналов как операционное исчисление: применение к моделированию динамических систем дробного порядка / В.В.Васильев, Л.А.Симак // Информационные технологии, 2012, № 3(187). –С. 55-60.

 5. Васильев В.В. Современные тенденции в развитии методов математического и компьютерного моделирования// Четвертая Международная научно – техническая конференция «Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике» МЭЭС’12. –Материалы, 2012. – С. 6-7.

 6. Васильев В.В. A.V.Vasiliev, V.V.Vasylyev, L.A.Simak S-Transform in Digital Signal Processing of Fractional Dynamics of Continuous Systems // Elektronica ta sistemy upravlinnja, 2012, No. 4(34). - P. 5-15.

 7. Васильев В.В. S-преобразование в цифровой обработке сигналов дробной динамики непрерывных систем / А.В.Васильев, В.В.Васильев, Л.А.Симак // Електроніка та системи управління. – 2012, № 4 (34). – С.5-15 (In English).

 8. Зеленков О.А., Голик А.П. Алгоритм оценки точности приземления самолета на этапе эксплуатационного контроля. // IV МНТК «Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике МЭЭС’12», Киев 19 – 21 сентября 2012

 9. Васильев В.В. Фрактор как обобщение классических єлементов єлектрических цепей / А.В.Васильев, В.В.Васильев, Л.А.Симак // Електроніка та системи управління. – 2011, № 4 (30). –С. 135-138.

 10. Васильев В.В. Аппроксимационно-операционный метод S-преобразований в моделировании динамических систем / В.В.Васильев, Л.А. Симак // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011», 2011, т. ІІІ. - С. 20.31-20.34.

 11. Васильев В.В. Математичне моделювання розподілу освітленості при проходженні світлового потоку крізь фрактальний фільтр / В.В.Васильєв, О.О. Качмарчик // Світло-Lux, 2011, № 5.

 12. Васильев В.В. Обработка непрерывных и дискретизированных сигналов методом S-преобразований в базисе смещенных полиномов Лежандра/ А.В.Васильев, В.В.Васильев, Л.А.Симак // Електроніка та системи управління, 2011, № 3/29. – С. 21-38.

 13. К.В.Киркач Порівняльний аналіз частотних характеристик апроксиматорів інтегро-диференціальних операторів нецілих порядків на основі ланцюгових RC-схем / В.В.Васильєв, О.О. Качмарчик, К.В.Киркач // Електроніка та системи управління, 2011, № 2/28. – С. 5-10.

 14. Е.В.Киркач Операционные методы моделирования нелинейных динамических систем целого и дробного порядков / В.В.Васильев, Е.В.Киркач //Сб. Трудов 60-й научно-технической конференции МИРЭА, Ч.2:Физико-технические науки, Москва, 2011. – С. 49-54.

 15. Васильев В.В. Математичне моделювання явищ при проходженні світла крізь пластину в компьютерному середовищі Mathematica / В.В.Васильєв, О.О. Качмарчик // Світло-Lux, 2010, № 6.

 16. Васильев В.В. Сети Петри как математический аппарат построения параллельных алгоритмов / В.В.Васильев, В.В.Кузьмук, А.В.Кузьмук // Третья Международная научно – техническая конференция «Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике» МЭЭС’10. –Материалы, 2010. – С. 19-24.

 17. Васильев В.В. Современные тенденции в применениях теории фракталов и дробного исчисления в естествознании и технике / В.В.Васильев, Л.А.Симак // Третья Международная научно – техническая конференция «Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике» МЭЭС’10. –Материалы. – С. 7.

 18. Васильев В.В. Аппроксимационное решение интегральных уравнений Фредгольма и Вольтерра второго рода методом S-преобразований / А.В.Васильев, В.В.Васильев, Л.А.Симак // Електроніка та системи управління, 2010 № 3/25. – С. 123-129.

 19. Васильев В.В. Аппроксимационные решения интегро-дифференциальных уравнений нецелого порядка по методу конечных элементов / В.В.Васильев, Л.А.Симак, Ю.Е.Гребенович // Електроніка та системи управління, 2010 № 3/25. – С. 115-122.

 20. Васильев В.В. Информационные технологии при подготовке сварщиков и специалистов сварочного производства: опыт применения и перспективы совершенствования / Б.Е.Патон, А.Е.Коротынский, В.А.Богдановский, Н.М.Махлин, В.М.Гавва, В.В.Васильев, С.И.Полосков // Сварка и диагностика, 2010, № 4. – С.42-48.

 21. Васильев В.В. Информационные технологии при подготовке сварщиков и специалистов сварочного производства: методология и технические средства / Б.Е.Патон, А.Е.Коротынский, В.А.Богдановский, Н.М.Махлин, В.М.Гавва, В.В.Васильев, С.И.Полосков // Сварка и диагностика, 2010, № 3. – С.37-44.

 22. Васильев В.В. Информационные технологии при подготовке сварщиков и специалистов сварочного производства: современные теденции / Б.Е.Патон, А.Е.Коротынский, В.А.Богдановский, Н.М.Махлин, В.М.Гавва, В.В.Васильев, С.И.Полосков // Сварка и диагностика, 2010, № 1. – С.10-15.

 23. Васильев В.В. Аппроксимационно-операционный метод анализа динамических систем на основе локального пилообразного базиса / А.В.Васильев, В.В.Васильев, Л.А.Симак // Електроніка та системи управління, 2010 № 2/24. – С. 93 -99.

 24. Зеленков О.А., Голик А.П. Имитационное моделирование процессов восстановления функционального модуля отказоустойчивой системы управления.// III МНТК «Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике МЭЭС’10», Киев, 16-18 сентября 2010

 25. Зеленков О.А., Голик А.П. Проблемы оценки надежности программного обеспечения отказо-устойчивых систем авионики.// ІХ МНТК «Авіа-2009», 21-23 вересня, Київ, Тези доповідей, том ІІ, с.10.54 – 10.57, 2009

 26. Зеленков О.А., Голик А.П. Оценка надежности бортовой авионики на основе диффузионного DN-распределения.// Електроніка та системи управління. – К. : НАУ, 2009. - №2(20)

 27. Зеленков О.А., Голик А.П. Оценка точности процессов стабилизации при автоматическом пробеге и разбеге.// Електроніка та системи управління. – К. : НАУ, 2009. - №1(19), с.155-163


  2013, ІІДС, НАУ, Київ

© ELTE WEB DESIGN,   2003-2013.