Украіна
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Донизу

Дорогі друзі

На кафедрі комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій створені всі умови для якісного навчання студентів, а також для всебічного розвитку їхніх творчих здібностей. Повноцінне використання таких можливостей дозволить майбутнім фахівцям проявити себе в будь-якому колективі, як в Україні, так і в інших державах світу. Успіхів Вам майбутні інженери!

З повагою, завідувач кафедрою, заслужений метролог України,
доктор технічних наук, професор
Квасніков Володимир Павлович

Контактні телефони  (044)-406-71-58     E-mail Кваснікова В.П. - mail : kvp@nau.edu.ua
Завідувач кафедрою Квасніков Володимир Павлович


Навчальний корпус №5, де розташована кафедра КЕСТ

   |    |   
  Загальні відомості про кафедру комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Галузь знань - 14 Електрична інженерія
Спеціальність - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Форми навчання денна, заочна
Освітньо-професійна програма

Кафедра комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій є провідною в галузі підготовки фахівців з новітніх технологій енергетики, з розподілу і транспортування електроенергії, світлоенергетики, транспортування лазерного й іншого випромінювання для інформаційних і енергетичних потреб, а також з технологій створення світлових полів різного призначення. Кафедра готує фахівців, які можуть не тільки грамотно експлуатувати названі технології, але й самостійно створювати нові технологічні рішення. Фахівці нашого профілю можуть працювати практично у всіх сферах економіки. Крім цього, при підготовці фахівців, кафедра приділяє особливу увагу бортовим енергосистемам сучасних повітряних суден, а також енергосистемам і світлосистемам аеродромної інфраструктури. Така особливість підготовки дозволяє нашим випускникам почувати себе професійно впевнено в такій відповідальній і технологічно складній галузі як авіація.

З метою забезпечення високої кваліфікації майбутніх фахівців в області електротехніки, енергетики і світлотехніки створена філія кафедри при Відділенні гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної Академії наук України. Філія кафедри входить у структуру Інституту новітніх технологій НАУ. Завданням філії кафедри є організація і проведення науково-дослідної роботи студентів, проведення методичних і наукових семінарів по застосуванню сучасного програмного забезпечення задач керування і моделювання, при створенні віртуальних інформаційно-вимірювальних лабораторій.

Додаткові офіційні документи


   |    |   
  Історична довідка про кафедру комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій

Наша кафедра веде свою історію з 1956р., з моменту розширення одного з факультетів, а саме електротехнічного факультету Київського Інституту Цивільної Авіації ім. К. Є. Ворошилова (як тоді іменувався нинішній Національний авіаційний університет).

Першим завідувачем нашої кафедри був доцент Лев Горновський (1956). Через рік кафедру очолив академік, професор Георгій Пухов (1957-1962). У різний час нашу кафедру очолювали такі видатні вчені як: професори Адольф Наумов (1957), Аркадій Орловський (1962-1966), Борис Сініцин (1968-1986), Анатолій Кудіненко (1986-2000), Олександр Зеленков (2000), а також доцент Анатолій Левін (1966-1968). У 2000 році кафедра відкриває нову спеціальність "Світлотехніка і джерела світла" та змінює назву на "кафедра електротехніки і світлотехніки". Керівництво кафедрою покладається на член-кореспондента НАН України, професора Всеволода Васильєва.

Усі завідувачі кафедри й кожний зокрема велику увагу приділяли формуванню колективу кафедри, її науковому потенціалові, а також розширенню педагогічного досвіду та майстерності її співробітників.

У зв'язку реорганізацією інститутів НАУ у 2014 році кафедри "електротехніки і світлотехніки" та "інформаційних технологій" об’єднуються у нову кафедру "комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій". Керівництво кафедрою покладається на доктора технічних наук, професора Кваснікова Володимира Павловича, що очолює нашу кафедру й нині.   |    |   
  Кафедра комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій сьогодні

Сьогодні наша кафедра не тільки зберігає успадковані традиції та здобутки, але намагається всебічно їх розвинути. На цей час, зазначене має наступний вигляд:

  Аспірантура (докторантура):
 • Електротехнічні системи та комплекси
 • Математичне моделювання та обчислювальні методи
  Напрямки наукових досліджень:
 • Математичне та комп’ютерне моделювання динамічних систем (включаючи проблеми дрібної динаміки)
 • Операційні методи досліджень нестаціонарних процесів апроксимаційного типу
 • Методи оптимального конструювання світлотехнічних приборів і систем
 • Надійність стійких до відмов обчислювальних систем і їх програмного забезпечення
 • Дослідження й удосконалення авіаційних електричних машин і електроприводів і оптимізація їх експлуатаційних характеристик
 • Наземні візуальні аеронавігаційні засоби забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації і військово-повітряних сил. Світлосигнальні системи аеродромів: проектування; модернізація; визначення, нормування і забезпечення надійності; контроль і прогнозування технічного стану елементів світлосигнальних систем аеродромів; технічна експертиза світлосигнального оснащення; сертифікація світлосигнального оснащення і світлосигнальних систем аеродромів
 • Технології програмування та розробка систем автоматизації проектування в електроенергетиці та світлотехніці
 • Розрахунок електромагнітних полів з метою поліпшення експлуатаційних характеристик електричних машин
 • Контроль технічного стану електричних машин і електроустаткування
 • Лазерна техніка, спектроскопія кристалів, моделювання світлових приладів на основі світлодіодів
 • Діагностика технічного стану авіаційних трубопроводів на основі акустичних методів у процесі експлуатації
  Конференції і семінари:
 • Міжнародна науково-технічна конференція “Моделювання в електротехніці, електроніці та світлотехніці” (Спів організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна Академія наук України, Міжнародна Академія інформатизації (Українське регіональне Відділення), (Кафедра КЕСТ ІІДС НАУ, Відділення гібридних моделюючих і управляючих систем в енергетиці ІПМЕ ім.. Г.Є. Пухова НАН України, Інститут математичного моделювання “ФРАКСИМ”, Консорціум “Інформатіо”) Почесний голова програмного Комітету – академік РАН Демірчян К.С., співголови програмного комітету – акад.. НАН України Стогній Б.С., Філоненко С.Ф. Чергова 5 конференція відбудеться 2-4 жовтня 2014 р.
 • Науковий семінар: “Математичне і комп’ютерне моделювання процесів і систем” Науковий керівник – Філоненко С.Ф. (Сумісно з Відділенням ГМУСЕ ІМПЕ НАН України).
    Наукові зв’язки:
 • Філія кафедри в ОГМУСЕ ІПМЕ НАН України.
 • Інститут фізики НАН України.

   |    |   
  Контактна інформація

Адреса кафедри:

    УКРАЇНА, 03058, м. Київ-58,
    пр. Космонавта Комарова 1,
    НАУ, ІІДС, корп. 11, ауд. 402
    Кафедра комп'ютеризованих
    електротехнічних систем
    та технологій (КЕСТ)

Контактні телефони тел. Секретар кафедри
+38 (044) 406-71-58
E-mail кафедри mail: Кафедри kvp@nau.edu.u

    Малий путівник територією НАУ,
    що допоможе Вам знайти шлях
    до кафедри комп'ютеризованих
    електротехнічних систем
    та технологій (КЕСТ)

Головний корпус Національного авіаційного університету

Сторінка кафедри Кафедра КЕСТ
  2016, АКФ, НАУ, Київ
На початок сторінки Догори

© ELTE WEB DESIGN,   2003-2016.