Украіна
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Донизу

  ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
на кафедрі комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій.
(розділ для абітурієнтів та їх батьків)


I. Центральною ідеєю (принципом) підготовки студентів на нашій кафедрі є створення такого інформаційного та інтелектуального простору, в якому рівень професійної та наукової підготовки студентів обмежується тільки працездатністю і бажанням самих студентів.

Створення такого простору має на увазі не тільки залучення до навчального процесу фахівців високої кваліфікації (див. кадровий склад кафедри ) ,не тільки постійне оновлення змісту і структури спеціальних дисциплін (див. навчальний план підготовки студентів ). Істотне значення також має інформаційна складова простору навчання, яка включає в себе:

 • сучасну технічну базу,
 • наявність доступу до глобальних інформаційних ресурсів,
 • стабільність, наповнення та якість інформаційних ресурсів,
 • гарантованість доступу до інформаційних ресурсів.

Технічна база. Сьогодні на кафедрі, створена досить потужна та сучасна інформаційна структура, яка базується на комп'ютерній мережі. Інформаційна структура кафедри, реалізована як самостійний домен та забеспечує двом комп'ютерним класам повний і незалежний (від інших провайдерів) перелік традиційних послуг інтернету. До цього переліку входять WEB , FTP , EMail , Proxy сервери, а також засоби проведення відеоконференцій. Починаючи з 2004 року постійно зростає роль цього середовища в процесі навчання студентів. Так наприклад, сьогодні багато навчальні дисципліни, особливо ті, які вимагають для розуміння великого обсягу візуальної інформації, читаються викладачами кафедри в режимі відеоконференцій з використанням WEB і FTP ресурсів, або шляхом відео-трансляції на довільне число комп'ютерів всіх дій викладача на екрані його робочої станції. Крім того, кафедра має можливість створювати власні News Group для проведення асинхронних поштових конференцій, обговорення питань у рамках робіт СНТТ або для окремих навчальних дисциплін. Як вже згадувалося вище, наша кафедра має два комп'ютерних класа (див Лабораторія 319 , Лабораторія 317 ). У 2007 році обладнання лабораторії 319 було повністю замінено на більш сучасні комп'ютери, що дозволило ввести в навчальний процес такі потужні комп'ютерні програми як Mathematica 4, MatLab 7 / Simulink, Electronics Workbench MultiSim 8, DiaLux 4, Adobe Suite 2, Delphi 7 і деякі інші.

Доступ до глобальних інформаційних ресурсів. Починаючи з 2009 року комп'ютерна мережа кафедри отримала доступ до глобального інтернет і має можливість поширювати цей доступ на будь-яке число комп'ютерів своєї мережі. Студентам та викладачам кафедри надається безкоштовний доступ в глобальний інтернет для виконання планових завдань, або для виконання робіт в рамках студентського науково - технічного товариства (див. СНТТ )

Стабільність наповнення і якість інформаційних ресурсів. При всіх перевагах глобального інтернет, слід визнати, що він абсолютно не придатний в якості інформаційного середовища для професійного навчання. Важлива (для навчального процесу) інформація має в інтернет фрагментарний характер то трудноуловима серед інформаційного сміття, яке має домінуючий характер. Більше того, нечисленні джерела дійсно корисної інформації, є повністю незалежними суб'єктами і, як наслідок, демонструють абсолютно непередбачувану політику доступу до цієї інформації.

У силу сказаного, ще однією центральною ідеєю нашої кафедри є створення власних WEB і FTP інформаційних ресурсів, а також накопичення цих ресурсів за рубриками:

 • авторські підручники, методичні матеріали, статті тощо;
 • якісні підручники, книги, статті, знайдені в інтернет або на CD;
 • матеріали наукових конференцій;
 • інші, корисні для процесу навчання, матеріали.
Дану роботу співробітники кафедри реалізують починаючи з 2000 року і на сьогодні електронні бібліотеки кафедри приблизно налічують:
 • 2000 HTML - підручників, книг, статей тощо;
 • 9000 PDF або DJVU - підручників, і т.п. з Інтернет або з CD;
В якості ілюстрації, наведемо сегмент FTP - бібліотеки нашої кафедри, який безпосередньо відноситься до розділів знань, які необхідні для фахівців у галузі електроніки та систем управління, в тому числі для електротехнічних і світлотехнічних систем:

Проста калькуляція файлів тільки у цьому сегменті показує значення 7848 книг. І це тільки ті книги, які були відібрані фахівцями та викладачами в якості джерел інформації корисної для розширеного процесу навчання.

Під терміном розширений процес навчання ми розуміємо таке наповнення інформаційного простору, в якому рівень професійної та наукової підготовки студентів обмежується тільки працездатністю і бажанням самих студентів.

Гарантованість доступу до інформаційних ресурсів. Найсуттєвішою з інформаційних політик нашої кафедри є політика відкритості інформації для наших студентів. Це означає, що будь-який студент нашої кафедри має право безкоштовно копіювати для особистого некомерційного використання будь-яку книгу, статтю і т.п. Більше того, багато викладачів кафедри безкоштовно надають студентам CD або DVD оригінал всіх матеріалів та підручників своєї дисципліни для самостійного копіювання цього оригіналу.

Якщо згадати, що вартість сучасних друкованих підручників має тенденцію тільки до зростанню, а нижня межа вартості станом на 2007 рік дорівнює приблизно 50 гривень, то легко уявити розмір реальної фінансової допомоги, яку надає наша кафедра батькам наших студентів.

Підводячи деякий підсумок сказаному вище, хочеться особливо відзначити, що сучасний рівень розвитку науки і технології вже не просто не вміщається в скромні терміни для його освоєння (4-5 років навчання), а набагато перевищує можливості навчального процесу. У цьому сенсі студент, який виконує навчальний план тільки "від крапки до крапки", сьогодні вже не може розглядатися як фахівець готовий до реальної конкуренції на ринку праці. Починаючи з першого курсу ми намагаємося донести цю думку до свідомості наших студентів, а також пропонуємо нашим майбутніми студентами обговорити c батьками наступну просту тезу:

Примусово навчити не можна, можна тільки усвідомлено навчитися!

II. Другою найважливішою ідеєю (принципом) підготовки студентів на нашій кафедрі є така структуризація навчального процесу, при якій студенти отримують не тільки традиційні теоретичну плюс спеціальну (професійну) підготовку, але також проходять спеціальну технологічну підготовку по створенню сучасних систем. Така підготовка гостро необхідна для успішної конкуренції створюваних продуктів на внутрішніх та, що більш важливо, зовнішніх ринках.

В останні роки значно підвищився інтерес абітурієнтів до вивчення програмування. З одного боку це слід всіляко вітати, а з іншого боку не слід забувати, що існує (як завжди) і інша сторона. Про що йде мова? Програмування - це спосіб викладу знань у мові яка зрозуміла сучасним технічним системам. особливо хочеться підкреслити слово ЗНАННЯ. Чому?

Якщо Вам "нічого сказати" (немає знань або досвіду), навряд чи вам допоможуть будь-які мови: "англійська", "українська", "російська", Delphi, С++, С#, Java, та навіть не допоможе "вузлика мова племені Інків".
Кмітливі студенти зауважили - мовляв є така мова - НЕЦЕНЗУРНА ...
На що викладачі відповіли - Збавляйтися, бо така мова це гірше відкритого всім діагнозу ...

З іншого боку, якщо ви придбали професійні знання, та не маєте сучасної мови їх вираження (наприклад, мови програмування, що зрозуміла для сучасних технічних систем), це не дозволить Вам перетворити ці знання в конкурентоспроможний на сучасних ринках продукт. Як спосіб виходу з цього протиріччя, природним шляхом виникають три пов'язаних між собою напрямку, необхідних для підготовки сучасних фахівців:

 • Фундаментальна та загальнотеоретична підготовка;
 • Спеціальна професійна підготовка;
 • Сучасна технологічна підготовка.

Фундаментальна та загальнотеоретична підготовка. Дана підготовка є найбільш традиційною і включає в себе такі дисципліни як: "Вища математика", "Фізика", "Хімія", "Технічна (теоретична) механіка та інженерна графіка", "Філософія", "Іноземна мова", "Спеціальні розділи математики", "Спеціальні розділи фізики", "Основи економічних і соціальних знань"," Основи організації та безпеки виробництв".

Всі названі розділи підготовки, багаторазово перевірені часом і багато в чому визначили всесвітнє визнання теоретичного рівня радянської та пострадянської вищої школи.

Спеціальна професійна підготовка. Спеціальна підготовка формує базові знання з конкретної спеціальності і підрозділяється на фундаментальну і загальнотеоретичну частини, а також на частину, що безпосередньо визначає професійні знання. Спеціальна фундаментальна і загальнотеоретична частина включає в себе такі дисципліни як: "Основи теоретичної електротехніки", "Теорія автоматичного регулювання", "Промислова електроніка". Частина, що визначає професійні знання істотно залежить від спеціалізації (див. навчальний план підготовки студентів ). При цьому дисципліни, які визначають знання за фахом виділені в навчальному плані жирним текстом.

Сучасна технологічна підготовка. Сучасна технологічна підготовка, особливо з акцентом на комп'ютеризовані технічні системи, які в наш час домінують у всіх економічних областях, є найбільш новим та потужним розділом знань. Темп розвитку таких знань настільки високий, що змістовну частину деяких дисциплін, доводиться щорічно оновлювати на 30-50%. При цьому фрагменти технологічних знань, які традиційно включалися до складу спеціальних дисциплін починають або втрачати узгодженість, або, з урахуванням все зростаючої складності і розмаїття технічних систем, переходять у форми коротких оглядів. У той же час, загальні принципи і методи розробки, технології конструювання і програмування, методи налагодження та регламенти експлуатації можна вибудувати в пов'язаний ланцюжок знань, які будуть охоплювати всі ключові технології в основі життєвого циклу сучасних технічних систем. Варіант такого підходу до освоєння технологічних знань представлений таким набором навчальних дисциплін:

 • 1-2 курс. "Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови",
  "Основи промислової електроніки" включаючи технологію ПЛІС,
  "Основи мікропроцесорної техніки" включаючи основи архітектури мікроконтролерів та промислових локальних мереж.
 • 3-4 курс. "Основи побудови розподілених систем з цифровим керуванням",
  "Delphi технологія в задачах побудови технічних систем",
 • 5-курс. "Основи побудови систем автоматизованого проектування (САПР)".

Як вже говорилося вище, змістовна частина подібних дисциплін сьогодні представлена окремими фрагментами, які або входять до складу різних спеціальних дисциплін, або викладаються у факультативному порядку. Наша кафедра веде постійну роботу з об'єднання таких фрагментів технологічних знань у пов'язану систему. Освоєння цих знань дозволить студентам легко орієнтуватися в структурі, схемотехніці і алгоритмах найрізноманітніших технічних систем, причому не тільки безпосередньо пов'язаних з їх спеціальністю, але також в широкому спектрі систем суміжних і навіть віддалених професійних областей.

Підводячи черговий підсумок, хочеться сформулювати кінцеву мету, яку наша кафедра переслідує викладеної структурою підготовки студентів. Ця мета полягає в отриманні "дорогоцінного сплаву" професійних знань з сучасним технологічним мовою, що дозволяє знання трансформувати в наукомістку продукцію. Така одна з цілей нашої кафедри, а от для наших майбутніх студентів, пропонуємо обговорити з батьками справедливість наступного тези:

"Інженер це не той, хто досконало знає окремі технічні системи (для цього існують техніки професіонали). Інженер це той, хто створює такі системи, а в ідеальному випадку, створює нові технології ".

III. Третьою найважливішою ідеєю (принципом) підготовки студентів на нашій кафедрі є поступове включення студента у все більш високі рівні професійної діяльності починаючи з першого року навчання і закінчуючи працевлаштуванням.

Найбільш яскравим прикладом ефективності втілення цієї ідеї є роботи студентів, роботи, що виконуються як курсові або дипломні, а також роботи, що створені студентами разом з викладачами у студентському науково -технічному товаристві (СНТТ). Детальніше про такі роботи дивиться по наступному посиланню:

Роботи студентів ЕіС

Активна взаємодія наших студентів з науковими то технологічними дослідженнями кафедри, взаємодія з різними фірмами створює чудові передумови для їх працевлаштування. Однак, такою взаємодією можливості працевлаштування не вичерпуються. Кафедра постійно відстежує ринок праці за своїм профілем і забезпечує своїх студентів інформацією про фірми, які діють на цьому ринку.


Сторінка кафедри Кафедра КЕСТ
  2013, ІІДС, НАУ, Київ
На початок сторінки Догори

© ELTE WEB DESIGN,   2003-2013.